Moto máy in khổ lớn infinity 3278F, 3208H, Crystan Fortun J4000 J6000, Phaeton 3278k

Moto AC 806 Leashine thay thế cho các dòng mày in khổ lớn, máy in decal