Main nhiệt máy in Crystan J4000- Crystan J6000- Crystan J7000

  1. Man điều khiển nhiệt máy in Crystan J4000 – Crystan J6000 – Crystan J7000
  2. Sửa chưa lỗi máy in Crystan không xả mực – không điểu khiển được nhiệt độ
  3. Bật máy lên máy kêu bip liên tục