Cảm biến máy in decal – cảm biến máy in khổ lớn – mắt đọc dây film

cảm biến vị trí máy in decal, mắt đọc dây film , máy bơm hút mực , phao mực ,

sửa chữa máy in cũ