Bánh tỳ kéo bạt Infinity 3208H, 3278F, Crystan J4000, Crytan Fortune J600, Icontek , Phaeton 3278K

Bánh tỳ kéo bạt Infinity 3208H, 3278F, Crystan J4000, Crytan Fortune J600, Icontek , Phaeton 3278K

Linh kiện thay thế máy in khổ lớn đã qua sử dụng